İnterstisyel Sistit

Sistit Hakkında Genel Bilgi

Mesanede ne gibi durumlar sistite neden olabilmektedir?

 • İdrar yollarında taş.
 • İdrar yollarında tümör.
 • Mesanenin sinirsel çalışma bozuklukları
 • Mesaneden böbreğe idrar kaçağı olması
 • İdrar yapmayı zorlastıran hastalıklar;Kabızlık
  • Büyümüş olan bir prostat,
  • Kadınlarda mesane sarkması (sistosel)
  • İdrar yollarında darlık vb.
 • Kabızlık
 • Menopoz
 • Hormon miktarı düşük doğum kontrol hapları
 • Vajinadaki enfeksiyonlar

Dokular arasında çatlaklardan (interstisyel) sistit nedir?

Kronik sistit türüdür. Bu tip sistitte mesane çeperi önemli ölçüde kalınlaşmakta ve mesanenin çalışma kapasitesini sınırlamaktadır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, idrar kesesini döşeyen ve idrarın daha içerideki tabakalara geçmesini engelleyen örtünün çeşitli nedenlerle hasar görmesi ve idrarın iç tabakalara nüfus ederek kimyasal iltihaba sebep olması olarak açıklanabilir.

Hastalarda genellikle uzun zaman içerisinde yavaş yavaş artarak ilerleyen sık idrara gitme, gece sık idrara kalkma, idrarını hissettiğinde göbek altında ağrı yakınmaları olur. Ağrı idrar yapınca hafifler. İdrarın uzun süre tutulması halinde idrarla birlikte gözle görülür kanamalar olabilir.

Interstisyel sistit idrar tahlili ve kültür testlerinde genellikle kendini göstermez. Antibiyotiklerden hastalar fayda görmez. Hastaların mesane kapasitesi oldukça küçülmüştür.

Kesin tanı Potasyum testi ve Sistoskopi adı verilen idrar kesesinin içerisine bir alet ile bakılması ile konur.

(İnterstisyel) Sistit Tedavisi Nasıldır?

Tedavi uzun sürelidir. Teşhis için yapılan sistoskopi esnasında mesanenin genişletilmesi işlemi yapıldığı takdirde hastaların %30-40’ının yakınmaları geçici bir süreyle azalır. Ağızdan alınacak ilaçlar, idrar kesesine belirli aralıklarla ilaç enjeksiyonu ilk uygulanan tedavi şekilleridir. İleri vakalarda ise mesanenin tamamen alınması yerine yapay mesane yapılması olabilir.

Aşı Tedavisi Ne Kadar Süre Devam Etmeliyim ?

Semptomların seyrine bağlı olarak bazı hastalar aylık instilasyonlara geçmeden önce 6 hafta veya daha uzun bir süre haftalık instilasyonların devamına gerek duyabilir.Tedavinin ilk 4 haftası boyunca haftada bir instilasyon yapılması önerilir. Devamında ise, semptomlar geçene kadar aylık instilasyonlar gerçekleştirilmelidir.

Tekrarlayan idrar yolları iltihabı olan kişilerde tedavi mümkün mü?

Evet, en önemli nokta hastanın şikayetleri başladığında idrar kültürü yapılmadan antibiyotik kullanma alışkanlığından vazgeçmesi gerekir. Ayrıca kişinin hijyenine dikkat etmesi varsa kabızlığın giderilmesi, işeme bozukluğu şikayeti mevcut ise tedavi edilmesi önemlidir.

Bilinçli tedavi yapılmasına rağmen enfeksiyonun tekrarlaması halinde ilk aşamada uzun süreli baskılayıcı idrar yolları antiseptikleri, gerekirse hormonal ilaç tedavisi kullanılması önerilir. Daha dirençli hastalarda ise vücut savunmasını güçlendirirecek aşı tedavisi çalışmaları devam etmektedir. Aşı tedavisinin ilk sonuçlarına göre hastalarda iltihap tekrarlama olasılığı yaklaşık %67 azaltılabilmektedir.

© Copyright 2020 OP. DR. YILMAZ SALATAN